Меню Затваряне

МЕСЕЦ  ЮНИ 2022 ГОДИНА
ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

 1. 03 юни 2022 година (петък)18:30 часа – ЕС с административен адрес:град Разград, ж.к. „ОРЕЛ“, блок 16, ВХОД „В“ – ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ. Основна тема: Вземане на решение за неотложен ремонт на общо отклонение на мръсен канал в избените помещения. Актуализиране на бюджета на Етажната собственост за текуща поддръжка на общите части. (Преразглеждане на таксата за „текуща поддръжка“).
 2. 06 юни 2022 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ул. „Марин Дринов“ № 18. Основна тема: Избор на изпълнител за ремонта на покрива. Срок за събиране на средствата за ремонта.
 3. 14 юни 2022 година (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, бул. „България“ 5, вход „Б. Основна тема: Обсъждане на представени оферти  за ремонт на покрива, избор на изпълнител и определяне на срок за събиране на необходимите за ремонта средства.        
 4. 15 юни  2022 година (сряда), 18:30 часа– ЕС с административен адрес: град Разград, бул. „България“ № 9 вход „А“ и „Б“ съвместно общо събрание. Основна тема:    Избор на изпълнител за ремонта за ремонта на покрива. Определяне на срок за събиране  на средствата, необходими за ремонта на покрива.
 5. 16 юни  2022 година (четвъртък), 18:30 часа– ЕС с административен адрес: град Разград, ж.к. „Орел“ блок 14, вх. „В“. Основна тема:     Избор на изпълнител за ремонта за ремонта на покрива. При необходимост определяне на срок за досъбиране  на средствата, необходими за ремонта на покрива.
 6. 20 юни  2022 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес:  град Разград, ж.к. „Орел“ блок 17, вход „Е“. Основна тема: Избор на изпълнител за ремонта на покрива по представени оферти. При необходимост определяне на срок за досъбиране   на средства за ремонта на покрива.
 7. 21 юни 2022 година(вторник), 18,30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ж.к. „Орел“ блок 13, вх. „Д“.  Основна тема:  Отчет за дейността на професионалния домоуправител  за периода от 01.07.2021 г. до 31.05.2022  година включително; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документация и касата; Актуализиране на бюджета на Етажната собственост за текуща поддръжка на общите части. (Преразглеждане на таксата за „текущи разходи“). План за текущите ремонти за 2022 година.
 8.  23 юни 2022 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ж.к. „Орел“  блок 26, вх. „В“ .  Основна тема: Отчет за дейността на професионалния домоуправител  за периода от 01.06.2021 г. до 31.05.2022  година включително; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документация и касата; Актуализиране на бюджета на Етажната собственост за текуща поддръжка на общите части. (Преразглеждане на таксата за „текущи разходи“). План за текущите ремонти за 2022 година
 9. 28 юни 2022 година (вторник), 18:30 часаЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 2, вход „В“. Основна тема: Определяне на таксите за текуща поддръжка на общите части и вноската за Фонд Ремонт и обновяване. Приемане на правилник за вътрешния ред в сградата. План ремонти 2022 година.
 10. 29 юни 2022 година (сряда), 18:30 часаЕС с административен адрес: град Разград, улица „Грънчарска“ № 24 (блок Морави), вход „Д“. Основна тема: Отчет на ПД за периода от 01.10.2021 година до 31.05.2022 година.  Избор на контролна комисия за проверка на документацията и касата. Избор на управител на ЕС. Вземане на решение за ремонт на входна врата и почистване на подпокривно пространство.
 11. 30 юни 2022 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с администратевен адрес: град Разград, ЖК „Освобождение“ № 33. Основна тема: Определяне на таксите за текуща поддръжка на общите части и вноската за Фонд Ремонт и обновяване. Приемане на правилник за вътрешния ред в сградата. План ремонти 2022 година. 

Поканите за общите събрания ще бъдат оповестени по реда на чл. 13, ал.(1) ЗУЕС – чрез поставянето им на определените за целта места в ЕС.

Напомняме, че Общото събрание на собствениците е ОСНОВЕН орган на управление на етажната собственост, поради което най-учтиво и настоятелно молим всички собственици да осигурят свой представител в работата на Общото събрание. При невъзможност да присъствате лично, имате възможност да упълномощите свой представител, като образците на пълномощните може да намерите в секцията Образци на документи.
Ползвателите и обитателите имат право да вземат участие в работата на Общото събрание при условията на чл.5, ал.(2), (3) и (4) ЗУЕС.