Меню Затваряне

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ и МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА
ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

1. 20 септември 2021 година (понеделник), 18,30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Грънчарска“ № 24, блок „Морави“, вход „Д“. Основна тема: Одобрение на договор с профеесионален домоуправител. Определяне и упълномощаване на лице за подписването на договора. Определяне на дължимите в ЕС такси за текуща поддръжка и  вноска за фонд „Ремонт и обновяване“. Приемане на правилник за вътрешния ред в сградата.

2. 20 септември  2021 година (понеделник), 18,30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Цар Симеон“ № 12 (блок „Ален мак“). Основна тема: Одобряване на договор с професионален домоуправител. Определяне и упълномощаване на лице за подписването на договора. Определяне на такси за текуща поддръжка и вноска за Фонд „Ремонт и обновяване“. Приемане на правилник за вътрешния ред в сградата.

3. 21.09.2021 година (вторник), 18,30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Марица“ № 13, вход „В“. Основна тема: Одобряване на договор с професионалния домоуправител. Определяне и упълномощаване на лице за подписването на договора. Определяне на размера на таксите за текуща поддръжка. Създаване на Фонд „Ремонт и обновяване“. Определяне на вноската във фонда. Приемане на правилник за вътрешния ред в сградата.

4. 23.09.2021 година (четвъртък), 18,30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Абритус“ № 13, вход „В“. Основна тема: Одобряване на договор с професионалния домоуправител. Определяне и упълномощаване на лице за подписването на договора. Определяне на размера на таксите за текуща поддръжка. Създаване на Фонд „Ремонт и обновяване“. Определяне на вноската във фонда. Приемане на правилник за вътрешния ред в сградата.

4а (добавено!) 23.09.2021 година (четвъртък), 18,30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Марин Дринов“ № 18, вход „В“. Основна тема: Одобряване на договор с професионалния домоуправител. Определяне и упълномощаване на лице за подписването на договора. Определяне на размера на таксите за текуща поддръжка. Създаване на Фонд „Ремонт и обновяване“. Определяне на вноската във фонда. Приемане на правилник за вътрешния ред в сградата.

5. 27 септември 2021 година (понеделник), 18,30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 21, вход „Г“. Основна тема: Отчет за дейността на професионалния домоуправител; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

6. 28 септември 2021 година (вторник), 18,30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Хайдут Сидер“ № 1, вход „Е“ (блок Чавдар). Основна тема: Актуализация на бюджета на етажната собственост. Преразглеждане на таксата за текущи разходи. Разглеждане на предложението и на постъпилите оферти за външно саниране.

6а (добавено!) 29.09.2021 година (сряда), 18,30 часа – ЕС „Бели Лом“ № 31, вход „А“. Основна тема: Одобрение на договор с профеесионален домоуправител. Определяне и упълномощаване на лице за подписването на договора. Определяне на дължимите в ЕС такси за текуща поддръжка и  вноска за фонд „Ремонт и обновяване“. Приемане на правилник за вътрешния ред в сградата. План ремонти 2021-2022 година.

7. 30.09.2021 година (четвъртък), 18,30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, Ж.К. „ОРЕЛ“, блок 2, вход „Б“. Основна тема: Актуализазция на бюджета на етажната собственост. Преразглежане на таксата за текущи разходи. Обсъждане на предложението и на постъпилите оферти за почистване на подпокривното пространство.

8. 04 октомри 2021 година (понеделник), 18,30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Велико Търново“ № 1, вход „Б“. Основна тема: Отчет за дейността на професионалния домоуправител; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

8а (добавено) 04 октомври 2021 година (понеделник), 18,30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 26, вход „А“. Основна тема: Отчет за дейността на професионалния домоуправител; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

9. 05 октомври 2021 година (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Кирил и Методий“  № 5.  Основна тема: Отчет за дейността на професионалния домоуправител; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

10. 06 октомври 2021 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Перистър“ № 3, ход „В“.  Основна тема: Отчет за дейността на професионалния домоуправител; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

11. 07.10.2021 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, бул. „България“ № 17, вход „Б“. Основна тема:Отчет за дейността на професионалния домоуправител; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; Ремонт покрив.

12. 11 октомври 2021 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, Ж.К. „Освобождение“ № 35. Основна тема: Отчет за дейността на професионалния домоуправител; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

13. 12 октомври 2021 година (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, Ж.К. „ОРЕЛ“, блок 25, ход „А“ Основна тема: Отчет за дейността на професионалния домоуправител; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

14. 13 октомври 2021 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, Ж.К. „ОРЕЛ“, блок 26, вход „Ж“. Основна тема:  Отчет за дейността на професионалния домоуправител; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

15. 14 октомври 2021 (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, Ж.К. „ОРЕЛ“, блок 4, вход „А“. Основна тема: Отчет за дейността на професионалния домоуправител; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

16. 19 октомври 2021 (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград,  улица „Станка Николица“ № 3.  Основна тема: Обсъждане иа постъпили оферти за подмна на сълбищна дограма. Избор на изпълнител.

17. 21 октомври 2021 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, Ж.К. „ОРЕЛ“,  блок 8, вход „В“.  Основна тема: Отчет за дейността на професионалния домоуправител; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

18. 25 октомври 2021 (понеденик), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, Ж.К. „Орел“, блок 16, вход „В“. Основна тема: Отчет на професионалния домоуправител. Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

19. 26 октомври 2021 година (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, Ж.К. „ОРЕЛ“, блок 16, вход „Д“.   Основна тема: Отчет на професионалния домоуправител. Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

20. 28 октомври 2021 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „СВ.Климент“ № 106, вход „Г“. Основна тема: Отчет на професионалния домоуправител. Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата; Избор на управител на ЕС; План текущи ремонти за 2021-2022 година.

Поканите за общите събрания ще бъдат оповестени по реда на чл. 13, ал.(1) ЗУЕС – чрез поставянето им на определените за целта места в ЕС.

Напомняме, че Общото събрание на собствениците е ОСНОВЕН орган на управление на етажната собственост, поради което най-учтиво и настоятелно молим всички собственици да осигурят свой представител в работата на Общото събрание. При невъзможност да присъствате лично, имате възможност да упълномощите свой представител, като образците на пълномощните може да намерите в секцията Образци на документи
Ползвателите и обитателите имат право да вземат участие в работата на Общото събрание при условията на чл.5, ал.(2), (3) и (4) ЗУЕС.