Меню Затваряне

ГРАФИК ОБЩИ СЪБРАНИЯ МЕСЕЦ 

АПРИЛ  2024 ГОДИНА

 1. 08.04.2024 година (понеделник)18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, бул.“Бели Лом“ № 62, вход „В“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от 01.05.2022 година до 31.03.2024 година. Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител и одобряване на договора за възлагане на управлението на общите части в ЕС; Обсъждане и приемане на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части, преразглеждане на таксата за „текущи разходи“. Обсъждане и приемане на план на необходимите ремонти за 2024 година. Вземане на решение за ремонт на асансьора. Разглеждане на оферта предоставена от фирма „Данте 01“ ЕООД за смяна на таблото за управление в асансьорната кабина

 

 1. 09.04.2024 година (вторник)18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, жк „Освобождение“ № 64. ДНЕВЕН РЕД: Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител и одобряване на договора за възлагане на управлението на общите части в ЕС. Обсъждане и приемане на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части на сградата (преразглеждане на таксата за текущи разходи). План ремонти – вземане на решение и разглеждане на оферти за следните ремонтни дейности: измазване на стълбищното пространство и монтиране на система за контролиран достъп. Отчет на касовата наличност на етажната собственост към 31.03.2024г.

 

 1. 10.04.2024 година (сряда)18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Перистър“ № 3, вход „В“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от сключване на договора за управление по реда на ЗУЕС  до 31.03.2024 година; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител и одобряване на договора за възлагане на управлението на общите части в ЕС; Обсъждане и приемане на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части на етажната собственост, преразглеждане на таксата за „текущи разходи“; План ремонти 2024 година.

 

 1. 11.04.2024 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 4, вход „Е“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от 01.08.2023 година до 31.03.2024 година; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител и одобряване на договора за възлагане на управлението на общите части в ЕС; Обсъждане и одобряване на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части, преразглеждане на таксата за „текущи разходи“; План ремонти 2024 година (предложение за разглеждане на оферти за ремонт на покрива и подмяна на стълбищна дограма).

 

 1. 15.04.2024 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес:град Разград, ЖК „Орел“, блок 14, вход „В“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от 01.03.2022 година до 31.03.2024  година; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител, одобряване на договора с професионалния домоуправител, упълномощаване на представител на ЕС за подписване на договора; Обсъждане и приемане на бюджета на ЕС за поддържка на общите части на етажната собственост. Определяне на таксата за поддръжка на общите части (такса „текущи разходи“);  План  ремонти за 2024 година.

 

 1. 17.04.2024 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес:град Разград, ЕС „Ресен“ № 3. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от 01.03.2023 година до 31.03.2024 година. Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Актуализиране на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части, преразглеждане на таксата за „текущи разходи“; План ремонти за 2024 година.

 

 1. 18.04.2024 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес:град Разград, ЖК „Орел“ № 16, вход „Д“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от 01.02.2023 година до 31.03.2024 година; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител и одобряване на договора за възлагане на управлението на общите части в ЕС; Обсъждане и приемане на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части, преразглеждане на таксата за „текущи разходи“; План ремонти за 2024 година

 

 1. 22.04.2024 (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 18 вход „А“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от 01.02.2023 година до 31.03.2024 година; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител и одобряване на договора за възлагане на управлението на общите части в ЕС; Обсъждане и приемане на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части, преразглеждане на таксата за „текущи разходи“; План ремонти за 2024 година.

 

 1. 23.04.2024 (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 19, вход „Б“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от 01.02.2023 година до 31.03.2024 година; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител и одобряване на договора за възлагане на управлението на общите части в ЕС; Обсъждане и приемане на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части, преразглеждане на таксата за „текущи разходи“; План ремонти за 2024 година.

 

 1. 24.04.2024 (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 21, вход „Г“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от 01.10.2022 година до 31.03.2024 година; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител и одобряване на договора за възлагане на управлението на общите части в ЕС; Обсъждане и приемане на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части, преразглеждане на таксата за „текущи разходи“; План на необходимите ремонти за 2024 година.

 

 1. 25.04.2024 (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 24, вход „И“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от 01.11.2021 година до 31.03.2024 година; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител и одобряване на договора за възлагане на управлението на общите части в ЕС; Одобряване и приемане на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части, преразглеждане на таксата за „текущи разходи“; План ремонти за 2024 година.

 

 

 1. 29.04.2024 (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 25, вход „А“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от 01.01.2023 година до 31.03.2024 година; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител и одобряване на договора за възлагане на управлението на общите части в ЕС; Обсъждане и приемане на бюджета за поддръжка на общите части, преразглеждане на таксата за „текущи разходи“; План ремонти за 2024 година

 

 1. 30.04.2024 (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 26, вход „Ж“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на професионалния домоуправител за периода от 01.09.2022 година до 31.03.2024 година; Избор на контролна комисия (контрольор) за проверка на отчета, документацията и касата на Етажната собственост; Избор на управителен съвет (управител) на ЕС. Алтернативно избор на професионален домоуправител и одобряване на договора за възлагане на управлението на общите части в ЕС; Обсъждане и приемане на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части, преразглеждане на таксата за „текущи разходи“; План  ремонти за 2024 година.

 Поканите за общите събрания ще бъдат оповестени по реда на чл. 13, ал.(1) ЗУЕС – чрез поставянето им на определените за целта места в ЕС.

Напомняме, че Общото събрание на собствениците е ОСНОВЕН орган на управление на етажната собственост, като собствениците, на основание чл.6, ал.(1), т.8а ЗУЕС имат задължение да участват лично или чрез пълномощник във вземането на решения от общото събрание. Ето защо, най-учтиво и настоятелно молим всички собственици да осигурят свой представител в работата на Общото събрание. При невъзможност да присъствате лично, имате възможност да упълномощите свой представител, като образците на пълномощните може да намерите в секцията Образци на документи.

Ползвателите и обитателите имат право да вземат участие в работата на Общото събрание при условията на чл.5, ал.(2), (3) и (4) ЗУЕС.

 

 

 

Хоум Сървиз - ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Разрешете известията, за да можете своевременно да получавате информация за нови публикации.
Dismiss
Allow Notifications