Меню Затваряне

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА
ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

1. 06.11.2023 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Тимок“ № 4, вход „А“. ДНЕВЕН РЕД: Одобряване на договора с професионалния домоуправител. Определяне на таксите за текуща поддръжка на общите части. Вземане на решение за създаване на Фонд „Ремонт и обновяване“ и определяне на вноската към фонда. Приемане на правилника за вътрешния ред в сградата. План ремонти.

2. 06.11.2023 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ж. к. „Кирил и Методий“ № 5. ДНЕВЕН РЕД: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.10.2021 г. до 31.10.2023 г.; Избор на контролна комисия за проверка на отчета, документацията и касата на ЕС; Избор на управител /управителен съвет/ на ЕС; Актуализация на бюджет /текущи разходи/; План ремонти 2023-2024 година /докладване на даденото от Община Разград Предписание № ДМ-15 от 18.10.2023 г./ за ремонт на надзида на калканна стена и комина на ЕС /

3. 08.11.2023 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ж. к. „Освобождение“ № 8. ДНЕВЕН РЕД: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.07.2022 г. до 31.10.2023 г.; Избор на контролна комисия за проверка на отчета, документацията и касата на ЕС; Актуализация на бюджета за поддръжка на общите части /текущи разходи/; План ремонти 2023-2024 година /разглеждане на оферта за монтаж на тръби и тави на климатици, предоставена от фирма „Прана“ ЕООД – гр. Разград/.

4. 08.11.2023 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ж. к. „Васил Левски“, бл. 4, вх. А. ДНЕВЕН РЕД: План ремонти 2023-2024 година – обсъждане на предложението за ремонт на покрива.

5. 13.11.2023 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ж.к. „Освобождение“ № 64. ДНЕВЕН РЕД: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.03.2022 г. до 31.10.2023 г.; Избор на контролна комисия за проверка на отчета, документацията и касата на ЕС; Обсъждане на постъпило предложение за възстановяване на събраните суми за ремонт на покрива; Актуализация на бюджета за поддръжка на общите части /текущи разходи/; План ремонти 2023-2024 година /вземане на решение за подмяна на входна врата/.

6. 14.11.2023 година (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ул. „Грънчарска“ № 24, блок „Морави“, вх. „Д“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет на Професионалния домоуправител за периода 01.09.2022 до 31.10.2023 година; Избор на контролна комисия за проверка на отчета, документацията и касата на ЕС; Избор на управител на ЕС; Актуализиране на бюджета на ЕС за поддръжка на общите части (такса текущи разходи); План ремонти за периода 2023/2024 г.

7. 15.11.2023 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ж. к. „Освобождение“ № 35. ДНЕВЕН РЕД: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.10.2021 г. до 31.10.2023 г.; Избор на контролна комисия за проверка на отчета, документацията и касата на ЕС; Избор на управител /управителен съвет/ на ЕС; актуализация на бюджета за текуща поддръжка на общите части /текущи разходи/; План ремонти 2023-2024 година – разглеждане на офертите за измазване на входа.

8. 15.11.2023 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Грънчарска“ № 5, вход „Б“. ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на актуализирани комплекси оферти за подмяна на стълбищата дограма – смяна на дограмата, обръщане и подмазване; Разглеждане на предложението на „КОНЕ“ ЕООД за абонаментно обслужване на асансьорното съоръжение.

9. 20.11.2023 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Марин Дринов“ № 6. ДНЕВЕН РЕД: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 22.09.2022 г. до 31.10.2023 г., избор на контролна комисия; Актуализация на бюджета за поддръжка на общите части (текущи разходи)

10. 21.11.2023 година (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 3, вход „Е“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.11.2022 година до 31.10.2023 година; Избор на контролна комисия; Избор на управител на ЕС; Актуализация на бюджета за поддръжка на общите части (текущи разходи); План ремонти за 2023/2024 година

11. 22.11.2023 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ул. „Костур“ № 22, вх. А. ДНЕВЕН РЕД: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.11.2022 г. до 31.10.2023 г.; Избор на контролна комисия за проверка на отчета, документацията и касата на ЕС; Избор на управител /управителен съвет/ на ЕС; Актуализация на бюджета за поддръжка на общите части /текущи разходи/; План ремонти 2023-2024 година.

12. 23.11.2023 година (четвъртък); 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 21, вход „А“. ДНЕВЕН РЕД: Одобряване на договора с професионалния домоуправител; Приемане на бюджет на ЕС за поддръжка на общите части на сградата (определяне на таксите за текуща поддръжка); Вземане на решение за създаване на Фонд „Ремонт и обновяване“ и определяне на вноската към фонда. Приемане на правилника за вътрешния ред в сградата; Приемане на план ремонти за 2023/2024 година.

13. 26.11.2023 година (неделя); 15:00 часа – ЕС с административен адрес: град Завет, улица „Освобождение“ № 89. ДНЕВЕН РЕД: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.07.2022 година до 30.10.2023 година; Избор на контролна комисия за проверка на отчета, документацията и касата на ЕС; План ремонти за 2023/2024 година.

14. 27.11.2023 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ул. „Костур“ № 22, вх. Б. ДНЕВЕН РЕД: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.11.2022 г. до 31.10.2023 г.; Избор на контролна комисия за проверка на отчета, документацията и касата на ЕС; Избор на управител /управителен съвет/ на ЕС; Актуализация на бюджета за поддръжка на общите части /текущи разходи/; План ремонти 2023-2024 година.

15. 29.11.2023 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ж. к. „Освобождение“ № 33. ДНЕВЕН ОТЧЕТ: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.07.2022 г. до 31.10.2023 г.; Избор на контролна комисия за проверка на отчета, документацията и касата на ЕС; Актуализация на бюджета за поддръжка на общите части /текущи разходи/; План ремонти 2023-2024 година.

16. 29.11.2023 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“ блок 10, вх. „Б“. ДНЕВЕН РЕД: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.11.2022 г. до 31.10.2023 г.; Избор на контролна комисия за проверка на отчета, документацията и касата на ЕС; Избор на управител /управителен съвет/ на ЕС; Актуализация на бюджет /текущи разходи/; план ремонти 2023-2024 година.

Поканите за общите събрания ще бъдат оповестени по реда на чл. 13, ал.(1) ЗУЕС – чрез поставянето им на определените за целта места в ЕС.

Собствениците, обитателите и ползвателите, необитаващи и или отсъстващи повече от месец от жилищата си, които са уведомили управителя на ЕС за отсъствието си по реда на чл.13, ал.(2) ЗУЕС ще бъдат информирани за предстоящите събрания по предвидения в закона ред.

На основание чл.13, ал.(4) ЗУЕС всички останали собственици, ползватели и/или обитатели се считат за уведомени за предстоящото събрание с поставянето на поканата за неговото свикване.

Напомнително телефонно обаждане в деня на събранието ще получите и от служителите на „Хоум сървиз – професионален домоуправител“.

Напомняме, че Общото събрание на собствениците е ОСНОВЕН орган на управление на етажната собственост, поради което най-учтиво и настоятелно молим всички собственици да осигурят свой представител в работата на Общото събрание. При невъзможност да присъствате лично, имате възможност да упълномощите свой представител, като образците на пълномощните може да намерите в секцията Образци на документи.

Ползвателите и обитателите имат право да вземат участие в работата на Общото събрание при условията на чл.5, ал.(2), (3) и (4) ЗУЕС.

 

 

 

Хоум Сървиз - ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Разрешете известията, за да можете своевременно да получавате информация за нови публикации.
Dismiss
Allow Notifications