Меню Затваряне

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА
ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

 1. 07.11.2022 година (понеделник)18:30 часа – ЕС с административен адрес :град Разград, ЖК „Орел“, блок 6, вход „А“: Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 2. 07.11.2022 година (понеделник)18:30 часа – ЕС с административен адрес :град Разград, ЖК „Орел“, блок 6, вход „Б“: Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 3. 07.11.2022 година (понеделник)18:30 часа – ЕС с административен адрес :град Разград, ЖК „Орел“, блок 6, вход „Д“: Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.

Забележка: Събранията ще се проведат съвместно с ЕС със собствениците във вход „В“; вход „Г“ и вход „Е“, за което домоуправителите на входовете са уведомени!

 

 1. 08.11.2022 година (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 3, вход „Е“. Основна тема: Одобряване на Договора с професионалния домоуправител; Определяне на таксите за текуща поддръжка на общите части по реда на чл.51 ЗУЕС; Приемане на правилника за вътрешния ред в ЕС. Приемане на план за ремонти за 2023 година.
 2. 09.11.2022 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Освобождение“, блок 35. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 3. 09.11.2022 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Освобождение“, блок 33. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.

Забележка: Събранията ще се проведат съвместно с ЕС със собствениците от блок 34 и блок 36, за което домоуправителите на блоковете са уведомени!

 

 1. 10.11.2022 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Свети Климент“ № 106, вход „А“. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 2. 10.11.2022 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Свети Климент“ № 106, вход „В“. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 3. 10.11.2022 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Свети Климент“ № 106, вход „Г“. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.

Забележка: Събранията ще се проведат съвместно с ЕС със собствениците от вход „Б“, за което домоуправителят на входа е уведомен!

 

 1. 14.11.2022 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Костур“ № 22-А. Основна тема: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.12.2021 година до 31.10.2022 година; Избор на Контролна комисия (КК)/контрольор; Избор на Управителен съвет/управител на ЕС;  Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 2. 14.11.2022 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Костур“ № 22-Б. Основна тема: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.12.2021 година до 31.10.2022 година; Избор на Контролна комисия (КК)/контрольор; Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 3. 15.11.2022 година (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Абритус“ № 27. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 4. 16.11.2022 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 26, вход „В“. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 5. 16.11.2022 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 26, вход „Ж“. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 6. 17.11.2022 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Завет, община Завет, област Разград, улица „Освобождение“ № 89. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 7. 11.2022 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 17, вход „Д“. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 8. 21.11.2022 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 17, вход „Е“. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 9. 22.11.2022 година (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 21, вход „В“. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 10. 22.11.2022 година (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 21, вход „Г“. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 11. 23.11.2022 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 10, вход „Б“. Основна тема: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.08.2021 година до 31.10.2022 година; Избор на Контролна комисия (КК)/контрольор; Избор на управителен съвет/ управител на ЕС; Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 12. 23.11.2022 година (сряда), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ЖК „Орел“, блок 14, вход „В“. Основна тема: Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 13. 24.11.2022 година (четвъртък), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Абритус“ № 13, вход „В“. Основна тема: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.10.2021 година до 31.10.2022 година; Избор на Контролна комисия (КК)/контрольор; Избор на управителен съвет/ управител на ЕС; Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 14. 28.11.2022 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, улица „Лудогорие“ № 5. Основна тема: Избор на професионелен домоуправител. Одобряване на договор.
 15. 29.11.2022 година (вторник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, ж.к. „Орел“, блок 3, вход „А“. Основна тема: Презентация Избор на професионелен домоуправител. Одобряване на договор.
 16. 30.11.2022 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, бул. „България“ № 9, вход „А“. Основна тема: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.03.2021 година до 31.10.2022 година; Избор на Контролна комисия (КК)/контрольор.  Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
 17. 30.11.2022 година (понеделник), 18:30 часа – ЕС с административен адрес: град Разград, бул. „България“ № 9, вход „Б“. Основна тема: Отчет на професионалния домоуправител за периода от 01.07.2021 година до 31.10.2022 година; Избор на Контролна комисия (КК)/контрольор.  Представяне на Програмата на енергийно обновяване на жилищните сгради и на Насоките за кандидатстване. Обсъждане на предложение за участие в програмата и учредяване в тази връзка на сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.

Поканите за общите събрания ще бъдат оповестени по реда на чл. 13, ал.(1) ЗУЕС – чрез поставянето им на определените за целта места в ЕС.

Напомняме, че Общото събрание на собствениците е ОСНОВЕН орган на управление на етажната собственост, поради което най-учтиво и настоятелно молим всички собственици да осигурят свой представител в работата на Общото събрание. При невъзможност да присъствате лично, имате възможност да упълномощите свой представител, като образците на пълномощните може да намерите в секцията Образци на документи.
Ползвателите и обитателите имат право да вземат участие в работата на Общото събрание при условията на чл.5, ал.(2), (3) и (4) ЗУЕС.

 

Хоум Сървиз - ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Разрешете известията, за да можете своевременно да получавате информация за нови публикации.
Dismiss
Allow Notifications