Меню Затваряне

Съгласно чл.7 от Наредбата за безопастна експлоатация и технически надзор на асансьори, ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗИТП) лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Гарантирано от закона право на ползвателите е, по всяко време да могат да променят тези лица.
Не територията на град Разград, лицата извършващи горните дейности са следните:
1. „КОНЕ “ ЕООД (https://www.kone.bg/)
Адрес: град София, Софийски околовръстен път 87, ет.2

тел: 02 969 7070; телефон за аварийно обслужване 0800 80 800

Имейл: konebg@kone.com

2. ЕТ „АС-Петко Петков“, град Разград
тел: 0887174323; 0883345484
№ на удостоверение Ш040/13.05.2008 година

3. „ДАНТЕ 01″ ЕООД, град Разград,
тел: 0898 837423
№ на удостоверение Ш096/16.07.2018 година

4. ЕТ „Ники – Николай Станчев“, град Разград
тел. 0883 453119
№ на удостоверение Ш024/27.08.2007 година

5. ЕТ „Христо Цонев 93“, град Разград,
тел. 0898786337
№ на удостоверение Ш026/25.09.2007 година

Регистърът на вписаните лица е публичен и може да бъде намерен на Интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Хоум Сървиз - ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Разрешете известията, за да можете своевременно да получавате информация за нови публикации.
Dismiss
Allow Notifications