Меню Затваряне

До собствениците, обитателите и ползвателите на ЕС с адрес: град Разград, Ж.К. „Орел“, блок 2, вход „Б“

УВАЖАЕМИ ЖИВУЩИ, Предвид постъпило уведомление от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД за установена при отчитането разлика в показанията на общия и индивидуалните водомери, и свързано с това разпределение…