Меню Затваряне

ХОУМ СЪРВИЗ

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ХОУМ СЪРВИЗ –Професионален домоуправител се грижи за вашето спокойствие и комфорт , като ви предоставя набор от услуги:

Административни услуги

Водене и поддържане в актуален вид на книгата на етажната собственост, организиране и провеждане на общи събрания на етажната собственост, привеждане в изпълнение на взетите от общото събрание на собствениците решения, представителство на етажната собственост пред държавни и общински органи, както и пред всички разпределителни дружества, изготвяне на документация за участие в проекти, касаещи етажната собственост.

Касиерски услуги

Събиране на определените по размер от общото събрание месечни такси, разплащане на текущи задължения на етажната собственост към отделните доставчици на услуги , както и към изпълнителите по договори. Осигурена възможност за за 24- часово електронно разплащане на задълженията за всеки собственик, обитател и/или ползвател в етажната собственост , чрез системата на easy pay,както и през интернет плaтформата- e-Pay.

Технически услуги

Почистване на общите части на сградите, организиране на текущи и основни ремонти в общите части на сградата, съдействие при организиране на индивидуални ремонти, поддържане на прилежащите площи

Юридически услуги

Изследване на собствеността и установяване на действителните собственици на даден имот, работа с неизрядните длъжници, изготвяне на документация за предявяване на искове, срещу собственици не изпълняващи взетите от общото събрание решения, съдебно събиране на вземания, процесуално представителство.

Управление на имоти и посредничество при покупко- продажба

Отдаване под наем на имоти, в частност на принципа Airbnb. Посредничество при покупко- продажба на недвижими имоти. Съдействие при кредитиране.

Медиация

Извънсъдебно разрешаване на спорове.

Хоум Сървиз - ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Разрешете известията, за да можете своевременно да получавате информация за нови публикации.
Dismiss
Allow Notifications