Меню Затваряне

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ЕС „ОРЕЛ-10-Б“

Уважаеми собственици, във връзка с възникналата авария в машинното отделение на асансьорното съоръжнеие, предизвикана вследствие на засилващите се течове от покрива на сградата, който както…

До ЕС „ХРЪЗГРАД“

Уважаеми собственици, обитатели и ползватели, Предвид подадената от „Евроинвест България“ ЕООД град Разград (един от  инвеститорите на обект „жилищен комплекс „Хръзград“) искова молба против собствениците…

Хоум Сървиз - ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Разрешете известията, за да можете своевременно да получавате информация за нови публикации.
Dismiss
Allow Notifications